Reģistrācijas noteikumi

1. www.space.lv , turpmāk tekstā “Space”, ir plašam sabiedrības lokam izstrādāts dažāda veida sociālo aktivtāšu portāls - spēle.
2. Space lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla www.space.lv lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
3. Space ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar portāla Space.lv darbības uzsākšanas brīdi.
4. Space lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu un bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
5. Katram Space lietotājam ir pienākums sekot līdzi izmaiņām noteikumos un tās ievērot.
6. Lai kļūtu par Space reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
7. Ikvienam Space lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgajā profilā norādītajai informācijai (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābut patiesai, personas datu maiņa nav atļauta (vārds, uzvārds, dzimšanas datums).
8. Katram Space reģistrētam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils.
9. Katram reģistrētajam Space lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
10. Katram Space  reģistrētam lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portālā www.space.lv kā reģistrētam lietotājam, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
11. Komerciāla rakstura aktivitātes Space ir atļautas tikai saskaņojot ar portāla www.space.lv vadību.
12. Space ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portālā reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.space.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
13. Katrs Space lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
14. Space aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem:
 • Informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 • galerijas, ziņas vai video ar nekonkrētu virsrakstu, kā piemēram: ''!!!'', ''123'', '':)'' u.t.t., virsrakstā ir jābūt vismaz vienam vārdam, kas paskaidro materiālā redzēto;
 • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
 • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs, kas nav saskaņots ar Space vadību;
 • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.space.lv normālu darbību un drošību.
 • informāciju, kas var radīt finansiālus zaudējumus Space.
 • konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Space ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz nenoteiktu laiku.

15. Space nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.
16. Space, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību, ir tiesīgs informēt portāla www.space.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
17. Katram Space reģistrētam lietotājam ir iespēja pieteikties uz vienu no Space piedāvātajām balvām. Piesakoties uz balvu, lietotājam jānorāda savs īstais vārds, uzvārds un dzimšanas dati.
18. Space lietotājam ir jāpievieno apraksts, kurā lietotājs sniedz motivējumu, kādēļ vēlas piedalīties izspēlē par konkrēto balvu.
19. Uz katru balvu var pieteikties vairāki reģistrēti lietotāji.
20. Lietotājs ar vislielāko iegūto reitinga punktu skaitu, balsošanas beigās var iegūt izvēlēto balvu, bet var arī neiegūt. Atsevišķos gadījumos Space.lv administrācija var dalībnieku noņemt no balvas izspēles vai arī atteikt izsniegt balvu, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus, vai arī balvu izsniegt nākamo vietu ieguvējiem ar mazāku reitinga punktu skaitu nekā izspēles uzvarētājam vai vispār anulēt izspēles rezultātus un rīkoties pēc saviem ieskatiem. Uzvarētājs var pieteikties Space.lv administrācijai ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus no balvas izspēles datuma.

21. Reitinga punktus, katrs reģistrētais lietotājs var iegūt :

 • 1 punkts par profila apskati. Profila apskate ir jebkuras lapas,  kas atrodas zem lietotajs.space.lv atvēršana. Punkts tiek ieskaitīts 1 reizi no 1 IP adreses 1 diennaktī. Papildus punkti par video, galeriju vai rakstu apskati netiek piešķirti.  
 • 10 punkti par nereģistrēta lietotāja balsojumu. Balsot var 1 reizi no 1 IP adreses 1 diennaktī.    
 • 20 punkti par reģistrēta lietotāja balsojumu. Balsot var 1 reizi no 1 IP adreses 1 diennaktī.
 • Bonusa punkti: atrodot portālā īpašu attēlu ar punktu skaitu un uzklikšķinot uz blakus esošās saites iespējams nopelnīt attēlā redzamo punktu skaitu no vienas IP
 • Lietotājam aizliegts izmantot proxy, programmas kas maina IP, kā arī pašrocīgi mainīt savu IP.

22. Katrs reģistrēts lietotājs par konkrētu balvu var balsot un pieteikties bonusa punktiem tikai vienu reizi dienā.
23. Space.lv ziņu sadaļa nav paredzēta, lai tajā ievietotu tekstus ar lūgumiem pēc balsojuma. Šādi ieraksti tiks dzēsti bez iepriekšēja brīdinājuma.
24. Visa informācija portāla SPACE.LV administrācijai ir jānosūta uz e-pastu: info@space.lv vai iekšējā informācijas apmaiņas sistēmā lietotājam administracija.space.lv. Nav pieļaujama portāla administrācijai domātas informācijas publicēšana savā profilā vai publiskos komentāros. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā, lietotājs tiek dzēsts no SPACE.LV sistēmas bez iepriekšēja brīdinājuma.
25. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.space.lv pieder tikai un vienīgi Space. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Space.
26. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Space un portāla www.space.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
27. Portāla administrācijai ir tiesības pieprasīt Space.lv lietotājiem sīku aprakstu par to kā tika iegūti punkti. 
28. Space.lv administrācija var anulēt dalībnieka punktus, ja to skaits neatbilst Google Analytics uzrādītajam Traffic Sources Overview apmeklētāju skaitam no dalībnieka profila Space.lv. Tāpat arī punktu iegūšanā kategoriski aizliegts izmantot automātiskas programmas / sistēmas un citos interneta resursos izvietotus skriptus.